skip to Main Content

Ons onderwijs

Het team van onze school staat met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om hen goed onderwijs te bieden. We kijken naar de talenten en mogelijkheden van de kinderen en helpen hen bij hun ontwikkeling. Kenmerken van onze school zijn:

  • Leerkrachten laten een levend geloof zien en leren de kinderen te leven vanuit de Bijbel
  • We stellen hoge doelen
  • Instructie lessen geven we volgens het EDI model
  • Leerlingen leren we om te gaan met hun emoties
  • Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen gym van een vakdocent
  • We zijn een B-fit school (groente en fruit op drie dagen in de week)
Uithuizermeenden_Prismaschool_25-LR-watermerk

Onderwijsvorm

Wij werken op school in jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. We bieden de kinderen een per leerjaar afgesproken pakket leerstof aan, aangevuld met leerstof op hun eigen niveau en in hun eigen tempo, zoals ondersteunend materiaal, verrijkingsmateriaal . Daarnaast geven we lessen sociale vaardigheid en komen ook culturele activiteiten aan bod. Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we door middel van het stoplicht, de vraagdobbelsteen, coöperatieve werkvormen.

We vinden op onze school de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Om je goed als persoon te kunnen ontwikkelen en om goed te kunnen leren, moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich erkend, geborgen en gewaardeerd voelen.

Uithuizermeenden_Prismaschool_22-LR-watermerk

Sociale veiligheid

We starten na de zomervakantie met ‘de gouden weken’. Deze periode is bedoeld om te doen aan groepsvorming, maar ook om kinderen handvatten mee te geven voor sociale gedragingen. Het hele jaar door krijgen de kinderen wekelijks lessen uit de methode ‘Leefstijl’ Elke week staat er een schoolafspraak centraal die dan in alle groepen besproken wordt.

Daarnaast monitoren we de sociale veiligheid via gesprekjes en vragenlijsten. Wanneer het nodig is, krijgen kinderen extra gesprekjes of gaan we met ouders in gesprek hoe we ervoor kunnen zorgen dat een kind zich weer goed voelt. We zetten nadrukkelijk in op de omgang met elkaar.

Elk jaar stelt de contactpersoon zich in de klassen voor. De kinderen kunnen ook bij haar terecht om hun hart te luchten of wanneer ze hulp nodig hebben.

Back To Top