skip to Main Content

Samen geloven in groei!

Het Prisma is een school met de Bijbel voor kinderen van christelijke ouders. Ouders uit diverse kerken laten hun kinderen naar onze school gaan. Het onderwijs wordt gegeven door leerkrachten die zelf overtuigd en actief christen zijn.

‘Samen geloven in groei’ is onze missie. Leerkrachten werken samen door lessen gezamenlijk voor te bereiden en regelmatig bij elkaar in de klas te kijken om zo feedback aan elkaar te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Elke dag mogen ze groeien in hun ontwikkeling. We geloven dat voor dit proces de zegen van de Here elke dag nodig is.

B-Fit

We zijn een B-fit school omdat we het belangrijk vinden om kinderen te leren wat een gezonde leefstijl is. Er worden pleinspelen aangeleerd om op die manier spel en beweging in de pauzes te bevorderen. Er worden gymlessen gegeven door een vakdocent.

Jaarlijks worden er lessen gegeven over gezonde voeding en wat voeding doet met je lichaam. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn Gruit-dagen. De kinderen mogen dan groente of fruit meenemen om in de pauze op te eten.

ons onderwijs
school-met-de-bijbel

Geloven in onderwijs

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We adviseren u dan ook om zeker een kijkje te nemen bij de school die u op het oog hebt. Sinds oktober 2021 zitten wij in een nieuw aardbevingsbestendig gebouw. Een school zonder gasaansluiting met honderd zonnepanelen en een dak met sedum begroeiing.  In de school zijn leerpleinen met veel extra ruimtes waar kinderen in kleine groepjes kunnen werken. Ook hebben we een groot speelplein rondom de school met een apart kleuterplein. 

(Op de site zijn nog de foto’s van het oude gebouw te zien. Nieuwe foto’s volgen binnenkort)

U kunt onze open dagen bezoeken, maar we maken ook graag een afspraak om u te ontvangen.

Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u als gezin past.

RJ Damschool Uithuizermeeden

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Back To Top