skip to Main Content

Tussenschoolse Opvang

Op onze school is er TSO, tussen schoolse opvang, deze  wordt door ouders ingevuld.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

-Alle kinderen eten op school en spelen tussen de middag op het plein.

-Ouders kunnen zich opgeven om toezicht te houden op de kinderen op het plein en bij slecht weer in de lokalen.

-Het rooster voor de pleinwacht is een vierweeks rooster en wordt gemaakt door de TSO commissie.

-Bij het maken van de rooster wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met de wensen van de ouders die zich opgegeven hebben voor pleinwacht.

-Wanneer men als gevolg van ziekte of andere dringende zaken niet aanwezig kan zijn bij de TSO dan moet men zelf voor vervanging zorgen.

-Het is belangrijk dat de kinderen mogen spelen tijdens de pauze, ze hebben al een tijd stilgezeten.

-Er is een vast bedrag per gezin, dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, voor het huidige schooljaar is dat € 35,00.

opvang-400×600
Back To Top